Alle campister og hyttegæster inviteres til Sankt Hans fest d. 23. juni 2014. Arrangementet holdes sammen med Djernæs Strandforening og Vikærparken lige på den anden side af broen.

Program:
Kl. 20.15 Velkomst
Kl. 20.25 Bålet tændes og vi synger midsommervisen
Kl. 20.30 Båltale ved Thomas Falk, Forstander på Helsehjemmet Havvejen.

Medbring evt. stole eller tæpper til at sidde på.